Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w … – Puls Biznesu

Informując o tym co przekazuje dział informacji Puls Biznesu we wpisie „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w …”:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Częstochowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z […] sprawdź cały nius ».

W jaki sposób odpowiesz na te doniesienia? Dołącz do debaty na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.