Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MZDiT w Częstochowie – Puls Biznesu

Przytaczając to co opisuje redakcja wiadomości Puls Biznesu na stronie „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MZDiT w Częstochowie”:

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MZDiT w Częstochowie szczegółowo opisanym w załączniku nr 7 do siwz.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.12.00-5. SEKCJA III: PROCEDURA. III.1) TRYB […] zobacz pełny artykuł ».

W jaki sposób uzupełnisz te zdarzenia? Przyłącz się do wymiany relacji na ten temat

Brak komentarzy.